جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

در جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان در روز دوشنبه تاریخ 98/2/16 جلسه ی تودیع…

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

در جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان در روز دوشنبه تاریخ 98/2/16 جلسه ی تودیع…

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

در جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان در روز دوشنبه تاریخ 98/2/16 جلسه ی تودیع…

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

در جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان در روز دوشنبه تاریخ 98/2/16 جلسه ی تودیع…

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

در جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان در روز دوشنبه تاریخ 98/2/16 جلسه ی تودیع…

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

در جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان در روز دوشنبه تاریخ 98/2/16 جلسه ی تودیع…

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

در جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان در روز دوشنبه تاریخ 98/2/16 جلسه ی تودیع…

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان

در جلسه ی تودیع و معارفه ی مدیر امور مالی کلینیک پارسیان در روز دوشنبه تاریخ 98/2/16 جلسه ی تودیع…

26/01/97  --  
پیشرفته ترین دستگاه آنژیوگرافی چشم در کلینیک پارسیان نصب و راه اندازی شد. 

 
 
26/01/97  --  
نصب و راه اندازی دستگاه سونوگرافی مخصوص چشم 

 
 
01/05/96  --  
سمینار علمی همراه با پذیرایی افطار کلینیک پارسیان 

 
 
01/04/96  --  
نصب و راه اندازی دستگاه پیشرفته CorViS در کلینیک پارسیان 

 

 
 
15/07/95  --  
راه اندازی دستگاه فلورسین آنجیوگرافی در کلینیک پارسیان 

 
 
10/07/95  --  
راه اندازی دستگاه Yag Laser با ویزگی Vitreolysis در کلینیک پارسیان 

 

 
 
12/11/94  --  
سمینار OCT پیشرفته در روز جمعه مورخ 9بهمن ماه در کلینیک پارسیان برگزار شد. 

 
 
01/11/94  --  
برگزاری سمینار یک روزه OCT پیشرفته با امتیاز بازآموزی در تاریخ 9 بهمن ماه 94 

 
 
26/07/94  --  
حضور جناب آقای دکتر قریشی در برنامه علمی شبکه اصفهان (به همراه فیلم) 

 
 
07/07/94  --  
پیشرفته ترین تصویربرداری شبکیه (OCT) در کلینیک پارسیان راه اندازی شد. 

 
 
25/11/93  --  
پیشرفته ترین دستگاه لیزر اگزایمر برای اصلاح عیوب انکساری چشم در کلینیک پارسیان نصب و راه اندازی گردید . 

به اطلاع همشهریان گرامی و هموطنان عزیز می رسانیم کلینیک پارسیان به یکی از دستگا های فوق مدرن و بسیار پیشرفته و هوشمند لیزر برای انجام اعمال لیزیک چشم دست یافته است 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار