تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

26/01/97  --  
پیشرفته ترین دستگاه آنژیوگرافی چشم در کلینیک پارسیان نصب و راه اندازی شد. 

 
 
26/01/97  --  
نصب و راه اندازی دستگاه سونوگرافی مخصوص چشم 

 
 
01/05/96  --  
سمینار علمی همراه با پذیرایی افطار کلینیک پارسیان 

 
 
01/04/96  --  
نصب و راه اندازی دستگاه پیشرفته CorViS در کلینیک پارسیان 

 

 
 
15/07/95  --  
راه اندازی دستگاه فلورسین آنجیوگرافی در کلینیک پارسیان 

 
 
10/07/95  --  
راه اندازی دستگاه Yag Laser با ویزگی Vitreolysis در کلینیک پارسیان 

 

 
 
12/11/94  --  
سمینار OCT پیشرفته در روز جمعه مورخ 9بهمن ماه در کلینیک پارسیان برگزار شد. 

 
 
01/11/94  --  
برگزاری سمینار یک روزه OCT پیشرفته با امتیاز بازآموزی در تاریخ 9 بهمن ماه 94 

 
 
26/07/94  --  
حضور جناب آقای دکتر قریشی در برنامه علمی شبکه اصفهان (به همراه فیلم) 

 
 
07/07/94  --  
پیشرفته ترین تصویربرداری شبکیه (OCT) در کلینیک پارسیان راه اندازی شد. 

 
 
25/11/93  --  
پیشرفته ترین دستگاه لیزر اگزایمر برای اصلاح عیوب انکساری چشم در کلینیک پارسیان نصب و راه اندازی گردید . 

به اطلاع همشهریان گرامی و هموطنان عزیز می رسانیم کلینیک پارسیان به یکی از دستگا های فوق مدرن و بسیار پیشرفته و هوشمند لیزر برای انجام اعمال لیزیک چشم دست یافته است 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار