تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

تجلیل از مهندسین کلینیک توسط مدیر عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

جهت اطلاع رسانی به بیمارن و مراجعین محترم  این بخش را با هدف انتشار تازه ترین اخبار کلینیک و اطلاع رسانی نام دستگاه های جدیدی که وارد کلینیک فوق تخصصی چشم پارسیان می شود، ایجاد کردیم.

(Edit-Please)

ارائه خدمات جدید، تغییر رنگ چشم

تغییر رنگ چشم با رنگ آمیزی قرنیه، این عمل بر عکس سایر عمل ها بی خطر می باشد.

مجوز کلینیک: Awards

رفتن به نوارابزار