به مناسبت روز ملی پرستار قدردانی از پرستاران و کارکنان کلینیک

به مناسبت روز ملی پرستار قدردانی از پرستاران و کارکنان کلینیک

به مناسبت روز ملی پرستار از پرستاران و کارکنان کلینیک قدردانی به عمل آمد. جزئیات خبر: با توجه به اینکه…

جهت اطلاع رسانی به بیمارن و مراجعین محترم  این بخش را با هدف انتشار تازه ترین اخبار کلینیک و اطلاع رسانی نام دستگاه های جدیدی که وارد کلینیک فوق تخصصی چشم پارسیان می شود، ایجاد کردیم.

(Edit-Please)

ارائه خدمات جدید، تغییر رنگ چشم

تغییر رنگ چشم با رنگ آمیزی قرنیه، این عمل بر عکس سایر عمل ها بی خطر می باشد.

مجوز کلینیک: Awards

رفتن به نوارابزار