طبقه دوم : بخش تصویر برداری، درمانگاه شبکیه، لیزر شبکیه

ارائه خدمات آنژیوگرافی

رفتن به نوارابزار