دکتر علیرضا زندی

جراح و متخصص چشم

 فلوشیپ (فوق تخصص) جراحی پلاستیک چشم و استرابیسم

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر محمد قریشی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر شهریار هنجنی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

 

 

دکتر فرهاد فاضل

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر حمید فشارکی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص)  شبکیه

 عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر محمود قسامی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) گلوکوم ،(آب سیاه )

 

دکتر سید مرتضی شهشهان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) گلوکوم ،(آب سیاه )

 

دکتر غلامعلی نادریان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص)  شبکیه و نوروافتالمولوژی

 

دکتر احمد نوربخش 

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

 

دکتر حمیدرضا ضیایی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

 

دکتر نیما کوشا

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

 

دکتر محمدرضا پیمان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) اطفال و استرابیسم

 

دکتر عبدالرحیم رحمان

جراح و متخصص چشم

 

دکتر سیروس جلوانی

جراح و متخصص چشم

 

دکتر مریم نوری فشارکی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

 

دکتر کیوان جناب

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

 

دکتر سید احمد مجیدی

جراح و متخصص چشم

 

دکتر اکبر اعتصام پور

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

 

دکتر مژگان مهدیزاده

جراح و متخصص چشم

 

دکتر احمدرضا باقی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه و یووییت

 

آقای دکتر سیدزاده

 

جراح و متخصص چشم

 

دکتر بهرام اشراقی 

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) جراحی پلاستیک و زیبایی

 

دکتر مرجان مسجدی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

 

دکتر محمد علیزاده

جراح و متخصص چشم

 

دکتر حمیدرضا ریاضی

جراح و متخصص چشم

 

دکتر محمدرضا جمشیدی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه 

 

دکتر امیر صالحی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ بیماریهای شبکیه

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

دکتر ریحانه عاقریان

جراح و متخصص چشم

دکتر امید فخری زاده

جراح و متخصص چشم

 

اپتومتریست ها

 

 

محدثه محمدی نیا

اپتومتریست

 

بهنام رمضانپور


اپتومتریست

 

نوید خطایان

اپتومتریست

 

رامین ریزوندی

اپتومتریست

 

الهام امانت

اپتومتریست

 

نیلوفر طاهری

اپتومتریست

 

آقای زمانی

اپتومتریست

 

آقای آقاطاهری

اپتومتریست

رفتن به نوارابزار