معرفی مرکز
مرکز تحقیقات چشم پزشکی پارسیان اصفهان به عنوان پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی کلینیک پارسیان در راستای همسویی و همگرایی با جهش تابنده و شتابنده دانش چشم پزشکی و داده های علمی دنیای دانش از تاریخ آبان ماه ۱۳۹۰ فعالیت های گسترده و متنوع خویش را آغاز نموده است.
این مرکز پژوهشی پویا و دانش بنیان جهت رصد تازه های تحقیقاتی و تولید و تبادر دانش روز چشم پزشکی به عنوان موتور مولد کلینیک پارسیان در ساحت های ده گانه زیر فعالیت های خود را متمرکز و به علاقه مندان ارائه می نماید:
۱٫ تعریف، طراحی و تصویب پژوهش های نوین در عرصه چشم پزشکی
۲٫ باز خوانی و گردآوری آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی جهان چشم پزشکی
۳٫ ایجاد ارتباط کاربردی و مستمر مابین عرصه های پژوهشی و تحقیقاتی با حوزه های عملی و کاربردی چشم پزشکی
۴٫ طراحی و اجرای مشترک پژوهش های دانش بنیان در عرصه چشم پزشکی نوین با همکاری مراکز متناظر
۵٫ طراحی سمینار های علمی چشم پزشکی و شرکت علمی و موثر در همایش های مرتبط
۶٫ طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی و دانش افزای چشم پزشکی در سطوح مختلف
۷٫ شناسایی و جذب نخبگان دانش چشم پزشکی در سطح استان و کشور
۸٫ طراحی و تدوین اطلس جامع چشم پزشکی نوین
۹٫ ارائه خدمات علمی و مشاوره ای به دانشجویان و چشم پزشکان علاقه مند
۱۰٫ ایجاد اولین پ‍ژوهشکده مجازی چشم پزشکی استان در فضای سایبری 

 

هم فعالیت های مرکز تحقیقات کلینیک چشم پزشکی پارسیان :

 • پژوهش در زمینه جراحی های رفرکتیو
 • پژوهش در زمینه سگمان قدامی و بیماری های قرنیه
 • پژوهش در زمینه سگمان خلفی و بیماری های شبکیه
 • برگزاری سمینارهای یکروزه آموزشی
 • برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی پزشکان و اپتومتریستها ی کلینیک
 • تدوین اهداف علمی و ارائه طرح و پروپوزال جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی
 • به روز رسانی و تدوین مطالب علمی سایت کلینیک

 

طرح های در حال اجرا:

 

 1. ۱٫  Visual outcomes of Toric Implantable Collamer Lens (T-ICL) for correction of myopia with astigmatism.( Toric ICL lenses for myopic astigmatism)
 2. Visual outcomes of implanting flexible iris claw toric phakic intraocular lens in eyes with myopia and astigmatism.(Toric Artiflex lenses for myopic astigmatism)
 3. Visual outcomes after wavefront-guieded LASIK with and without Iris recognition
 4. Clinical outcomes after Myoring implantation in keratoconic eyes using the femtosecond technology

 

مقالات منتشر شده:

 

۱٫Visual outcomes of topography-guided excimer laser surgery for treatment of patients with irregular astigmatism. Ghoreishi M, Naderi Beni A, Naderi Beni Z. Lasers Med Sci. 2013 Feb 24. [Epub ahead of print]

۲٫Artiflex versus STAAR® implantable contact lenses for correction of high myopiaMohammad GhoreishiAmin MasjediKobra Nasrollahi,Aminhossein RahgozarKeivan Jenab, and Hamid Fesharaki.  Oman J Ophthalmol. 2011 Sep-Dec; 4(3): 116–۱۱۹٫

۳٫Alcohol-assisted versus Mechanical Epithelium Removal in Photorefractive Keratectomy. Ghoreishi M, Attarzadeh H, Tavakoli M, Moini HA, Zandi A, Masjedi A, Rismanchian A. J Ophthalmic Vis Res. 2010 Oct;5(4):223-7

۴٫ Outcomes of Photorefractive Keratectomy  with Intraoperative Mitomycin-C.  Mohammad Ghoreishi, MD; Hossein Attarzadeh, MD; Alireza Zandi, MD . Heidar-Ali Moini, MD; Mehdi Tavakoli, MD; Hamid Fesharaki, MD; Kobra Nasrollahi, MD .Persian Eye Clinic, Isfahan Medical University, Isfahan, Iran. J Ophthalmic Vis Res 2009; 4 (3): 142-146.

۵٫ Intraocular Pressure Lowering Effect of Deep Sclerectomy with Mitomycin C and Loose Scleral Flap Suture in Open Angle Glaucoma . Hamid Fesharaki, MD, Hassan Razmjoo, MD, Mohammad Ghoreishi, MD, Hossein AttarZadeh, MD, Akram Rismanchian, MD, AliReza Peyman, MD Iranian Journal of Ophthalmology 2009;21(4):63-71

۶٫ Does hinge position affect dry eye after laser in situ keratomileusis? Ghoreishi MAidenloo NSPeyman APeyman MHaghdoustoskoey M..Ophthalmologica. ۲۰۰۵ Sep-Oct; 219(5):276-80.

 

۷٫ کراتکتومی فتورفراکتیو Wavefront جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل جراحی قبلی رادیال کراتوتومی .سید محمد قریشی ، آسیه فروتنی ، علیرضا زندی ، سید محمد علی ابطحی ، سید حسین ابطحی  .مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره ۱۴۱، هفته اول مرداد ۱۳۹۰  ص ۶۵۷

۸٫ مقایسه ی دو نوع لنز Artiflex و ICL در درمان میوپی با درجه ی بالا. سید محمد قریشی ، کبری نصراللهی ، امین مسجدی ، علیرضا زندی ، امین حسین رهگذر  .مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره ۱۲۹، هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۰  ۱۵۷ص 

۹. مقایسه ی دو روش برداشتن اپی تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو . سید محمد قریشی ، حسین عطارزاده ، حیدرعلی معینی ، اکرم ریسمانچیان ، مهدی توکلی ، شیوا رقایی  .مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره ۱۲۰، هفته چهارم بهمن ۱۳۸۹  ص ۱۴۳۹

۱۰٫ بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو با برش در مریدین افقی و مایل. دکتر سید محمد قریشی، دکتر حمید فشارکی، سمیه قریشی  .مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره ۱۱۵، هفته سوم دی ماه ۱۳۸۹  ص ۹۳۵

۱۱٫ تاثیر کج کردن طرفی سر بر محور آستیگماتیسم چشم. حمید فشارکی، احمد عزیززاده، دکتر محمد قریشی، دکتر فرزان کیان ارثی، دکتر محمدرضا اخلاقی، دکتر حسین عطارزاده، دکتر کبری نصرالهی، محمد فصیحی، سجاد بدیعی  . مجله چشم پزشکی بینا، سال شانزدهم، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۹  ص ۵۱

۱۲٫ گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول .دکتر غلامعلی نادریان ، دکتر حمید فشارکی ، دکتر محمد قریشی ، واله سجادی   .مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره ۸۷، زمستان ۱۳۸۶  ص ۱۰۸

۱۳٫ بررسی انرژی وارد شده به چشم در عمل جراحی کا تاراکت به روش Dodick laser photolysis . کبری نصرالهی، محمد قریشی، محمد ساری محمدلی  . مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره ۸۵، تابستان ۱۳۸۶  ص ۸۰

۱۴٫ مقایسه دو روش اندازه گیری ضخامت قرنیه با دستگاه ارب اسکن (Orbsacn) و اولتراسوند (Ultrasound) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی آبان اصفهان. دکتر کبری نصرالهی ، دکتر سید محمد قریشی  . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۸۴  ص ۱۶

۱۵٫ تاثیر محل Hinge بر خشکی چشم بعد از لیزیک. دکتر سید محمد قریشی ، دکتر علیرضا پیمان ، دکتر ناصر صمدی آیدنلو ، دکتر محمدرضا پیمان  .مجله چشم پزشکی ایران، شماره ۶۵، بهار ۱۳۸۳  ص ۴۲

۱۶٫ امنیت لیزیک در نزدیک بینی و نزدیک بینی توام با آستیگماتیسم . محمدرضا اکبری باغبانی ، سید محمد قریشی ، اکرم ریسمانجینان   . مجله چشم پزشکی بینا، سال هشتم، شماره ۳، بهار ۱۳۸۲  صص ۲۲۲-۲۲۶ 

۱۷٫ مقایسه متیل سلولز و هوا در عمل آب مروارید و کاشت لنز. دکتر حسین عطارزاده, دکتر کبری نصرالهی, دکتر سید محمد قریشی  . مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره ۶۶، تابستان۱۳۸۱  ص ۳۳

۱۸٫ میزان بروز پیگمانتاسیون قرنیه بعد از لیزیک در مرکز پزشکی فارابی اصفهان. دکتر سید محمد قریشی، دکتر کبری نصر الهی؛ دکتر حسین عطار زاده  . مجله چشم پزشکی بینا، سال ششم، شماره ۴، تابستان ۱۳۸۰  ص ۳۹۷