دکتر علیرضا زندی

جراح و متخصص چشم

 فلوشیپ (فوق تخصص) جراحی پلاستیک چشم و استرابیسم

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر محمد قریشی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر حمید فشارکی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص)  شبکیه

 عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر فرهاد فاضل

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر غلامعلی نادریان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص)  شبکیه و نوروافتالمولوژی

دکتر محمود قسامی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) گلوکوم ،(آب سیاه )

 

دکتر حمیدرضا ضیایی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

 

دکتر سید مرتضی شهشهان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) گلوکوم ،(آب سیاه )

دکتر احمد نوربخش 

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

 

دکتر محمدرضا پیمان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) اطفال و استرابیسم

دکتر نیما کوشا

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

دکتر سیروس جلوانی

جراح و متخصص چشم

دکتر کیوان جناب

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

 

دکتر عبدالرحیم رحمان

جراح و متخصص چشم

 

دکتر اکبر اعتصام پور

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

 

دکتر مریم نوری فشارکی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

 

دکتر سید احمد مجیدی

جراح و متخصص چشم

 

دکتر مژگان مهدیزاده

جراح و متخصص چشم

 

دکتر بهرام اشراقی 

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) جراحی پلاستیک و زیبایی

 

دکتر احمدرضا باقی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه و یووییت

 

آقای دکتر سیدزاده

 

جراح و متخصص چشم

 

دکتر مرجان مسجدی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

 

دکتر محمدرضا جمشیدی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه 

 

دکتر محمد علیزاده

جراح و متخصص چشم

 

دکتر ریحانه عاقریان

جراح و متخصص چشم

 

دکتر حمیدرضا ریاضی

جراح و متخصص چشم

 

اپتومتریست ها

 

 

محدثه محمدی نیا

اپتومتریست

 

بهنام رمضانپور


اپتومتریست

 

نوید خطایان

اپتومتریست

 

رامین ریزوندی

اپتومتریست

 

الهام امانت

اپتومتریست

 

نیلوفر طاهری

اپتومتریست

 

آقای زمانی

اپتومتریست

 

آقای آقاطاهری

اپتومتریست