آلرژي يا حساسيت فصلي بهاره چيست؟


 آلرژي فصلي يكي از شايع‌ترين آلرژي‌ها است. آلرژي فصلي يا به عبارت دقيقتر التهاب بيني ناشي از آلرژي معمولا در فصل‌هاي بهار و تابستان به وجود ميآيد و ناشي از گرده هاي گياهي است.
آلرژي فصلي يكي از شايع‌ترين آلرژي‌ها است. آلرژي فصلي يا به عبارت دقيقتر التهاب بيني ناشي از آلرژي معمولا در فصل‌هاي بهار و تابستان به وجود ميآيد و ناشي از گردههاي گياهي است. اين بيماري ناشي از استنشاق گردههاي گياهي و نيز وارد شدن آن به چشم است. زمان بروز علايم بيماري ممكن است از اوايل بهار تا اواخر تابستان بر حسب گرده گياهي كه به آن حساسيت وجود دارد و زمان معين گرده افشاني آن گياه متفاوت باشد. معمولا افراد داراي آلرژي به گردههاي گياهي ممكن است همزمان به ميوهها و سبزي‌هاي خاص و نيز به بعضي آجيل‌ها و مغزهاي خوراكي هم حساسيت داشته باشند.
از علل مهم افزايش حساسيت يا آلرژي فصلي ، گردههاي گل‌ها و گياهان است كه در اثر گردهافشاني ايجاد مي‌شود. گردهافشاني درختاني مانند نارون ، گردو ، افرا و چنار در اسفند ماه شروع مي‌شود و تا اواسط بهار ادامه مي‌يابد ولي علوفهها از ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد گردهافشاني ميكنند و تا اواسط مرداد ماه ادامه مييابد و علف‌هاي هرز در اواخر تابستان تا اوايل پاييز گرده افشاني مي‌كنند دراين ميان گلها و گياهاني مثل شمعداني و گل سرخ حساسيت زا هستند.
علايم اصلي اين بيماري حملات مكرر عطسه ، آب ريزش بيني ، خارش و آب ريزش چشم ها، احساس خارش در گلو ، سقف دهان و گوش ها، كاهش تمركز و احساس ناخوشي كلي است .
تحقيقات نشان ميدهد التهاب مخاط بيني ناشي از آلرژي‌هاي فصلي ميتواند در طول همه ماه‌هاي سال ايجاد شود و افراد را با مشكل مواجه كند.
بيشتر مردم براين باور هستند كه آلرژي‌هاي فصلي تنها در فصل بهار اتفاق ميافتد و شدت مييابد، اما در عين حال پژوهش‌هاي جديد نشان ميدهد التهاب مخاط بيني ارتباط به فصل خاصي ندارد و به خصوص در افراد مبتلا به آسم نبايد ناديده گرفته شود.
آمارها نشان ميدهد كه از هر ??فرد مبتلا به آسم هشت نفر از آلرژي‌هاي فصلي رنج ميبردند.
به اعتقاد پژوهشگران، عوامل مختلفي در بروز آلرژي‌هاي فصلي موثر است كه به فصل خاصي ارتباط ندارد و براي درمان اين دو بيماري به صورت همزمان استفاده از كورتيزون استنشاقي (بكلومتازون بيني) ميتواند، التهاب مجاري بيني و برونشيتها را كاهش دهد و درمان موثري باشد .
به گفته كارشناسان ،در صورتي كه افراد مي‌دانند به چه گرده گياهي حساس هستند بايد سعي كنند در فصل گرده افشاني آن گياه از رفتن به محل‌هاي رويش آن گياه خودداري و از عينك‌هاي آفتابي براي جلوگيري از وارد شدن گردهها به چشم‌ها استفاده كنند. بهتر است براي جلوگيري از حساسيت ، داخل بينيرا با سرم نمكي (نرمال سالين) شستشو دهيم و يا با اندكي وازلين داخل بيني را چرب كنيم .
متخصصان پيشنهاد مي‌كنند كه اگر در محل زندگي افراد گردههاي گياهي بسياري در فضا پراكنده ميشود، بهتر است در فصل‌هاي بهار و تابستان درها و پنجرههاي اتاق خواب را در اواسط صبح (حدود ساعت10و ابتداي غروب ( حدود ساعت19بسته نگه داشته شوند چرا كه معمولا در اين ساعت‌ها اوج گرده افشاني گياهي صورت ميگيرد.
همچنين افراد داراي الرژي از رفتن به پارك‌ها يا مزارع به خصوص در زمان غروب خودداري كنند و اين افراد براي تعيين اين كه به كدام گردههاي گياهي حساسيت دارند بهتر است به يك كلينيك آلرژي مراجعه كنند.
براي درمان علايم اين بيماري بهتر است ااز قرص‌هاي آنتي هيستامين و اسپريهاي ضد التهابي بيني استفاده ميشودزيرا اسپريها يا قطرههاي بيني ضد التهاب و با كاهش تورم، گرفتگي بيني را برطرف ميكنند. اسپريها يا قطره هاي بيني ضد آلرژي مانع اثر عامل آلرژيزا ميشوند، همچنين در موارد مقاوم از اسپريهاي بيني كرومولين سديم استفاده ميشود كه با جلوگيري از آزاد شدن هيستامين در بدن از بروز علايم آلرژي ممانعت ميكند. اگر گرفتگي بيني باعث ناراحتي چنداني نشود، قرص يا اسپريها خيلي مفيد نيستند.
اگر به رغم درمان‌هاي دارويي، علايم شديد حساسيت در فرد باقي بماند، بايد به روش خاصي نسبت به گرده گياهي عامل بيماري، حساسيت زدايي انجام شود. در اين روش مقادير كمي از آن گرده گياهي در طول يك دوره سه ساله به فرد تزريق ميشود تا فرد نسبت به آن تحمل پيدا كند و آلرژي درمان شود. با تزريق مواد آلرژيزاي مختلف به زير پوست و مشاهده واكنش حاصل ميتوان نوع ماده آلرژيزا را تعيين كرد.
زمان گرده افشاني معمولا اوايل صبح و نزديك غروب است، گرده گياهان در همه ساعات شبانه روز به سطح زمين نزديك نيستند، در ابتداي صبح و نزديك غروب اين گردهها به سطح زمين نزديكترمي شوند و با گرم شدن هوا به ارتفاع بالاتري از سطح زمين ميروند و كمتر افراد را تحت تاثير قرار ميدهند.


 

 
Copyright (c) 1397/05/28 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا