شما در صورتي كانديد خوبي براي عمل جراحي هستيد كه :

v بيش از 18 سال سن داشته باشيد.

v عيب انكساري (شمارة عينك) شما در خلال يكسال گذشته تغيير محسوس و مهمي نداشته باشد و تقريباً ثابت شده باشد، يعني اينكه شمارة چشم شما بيشتر از 5/0 ديوپتر تغيير نكرده باشد.

v شمارة چشم شما كمتر از 10 ديوپتر باشد.

v ضخامت قرنية شما در اندازه‌گيريهاي بعمل آمده جهت اصلاح شمارة چشم شما مناسب باشد.

v فاقد بيماريهاي مهم چشمي از قبيل قوز قرنيه، آب مرواريد، آب سياه و يا بيماريهاي عمومي مهمي از قبيل روماتيسم، لوپوس كنترل نشده، ديابت پيشرفته و يا ساير بيماريهايي باشيد كه توسط پزشك شما تشخيص داده ميشود.

اقدامات قبل از عمل

قبل از عمل، پزشك شما شرح حال مختصري از وضعيت چشم و وضعيت عمومي و سلامت جسماني شما و داروهائي كه احياناً مصرف ميكنيد از شما ميگيرد. لذا اطلاعات خواسته شده را در پروندة خود ثبت نمائيد. اگر بيماري خاصي نظير ديابت، تيروئيد، بيماريهاي مفصلي، قلبي، عروقي و يا بيماري خاص چشمي نظير گلوكوم (آب سياه)، تنبلي چشم، حساسيت، خشكي چشم، سابقة استفاده از لنز، سابقة استفاده از داروهاي خاص، چه در چشم و يا بصورت خوراكي داريد به پزشك خود اطلاع دهيد. ضمناً در مورد خانم‌ها اگر شيرده يا باردار هستند بايستي به پزشك خود اطلاع دهند.

پس از آن معاينات دقيقي از چشم شما انجام مي‌شود. اين معاينات شامل گرفتن ديد بدون عينك و با عينك، معاينة ميكروسكوپي قسمتهاي خارجي چشم و معاينة شبكيه و در صورت نياز گرفتن فشار چشم است. حساس ترين مرحله، اندازه‌گيري شمارة چشم شما است كه در صورت نياز براي اين كار قطره در چشم شما چكانده ميشود. پس از چكاندن قطره ممكن است چشم شما تا مدتي تار شود و نتوانيد رانندگي كنيد. لذا فرد ديگري بايستي همراه شما باشد. ضمناً شمارة چشم شما هم با دست و هم با كامپيوتر چك ميشود و در اين زمينه كامپيوتر فقط كمك كننده است و شمارة تقريبي چشم شما را ميدهد. شمارة اصلي و دقيق آن است كه پزشك شما اندازه‌گيري و ثبت ميكند. لذا چه قبل از عمل و چه بعد از عمل بهيچوجه صرفاً به شمارة كامپيوتر اتكاء نكنيد و در اين مورد وسواس بخرج ندهيد. بخصوص اينكه بعد از عمل كامپيوتر از دقت كافي برخوردار نميباشد. لذا به اندازه‌گيري كه پزشك شما ميكند و به شماره‌اي كه براي شما تعيين ميكند بايستي اعتماد داشته باشيد

صفحه قبل      صفحه بعد

 
Copyright (c) 1397/06/31 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا