محاسن و مزاياي ليزيك و PRK

1- بازگشت سريع بينايي

2- پايداري نتيجة عمل، بطوريكه احتمال بازگشت نسبتاً كم است

3- باقي ماندن شفافيت قرنيه

4- باقي ماندن استحكام نسبي قرنيه

5- قابل انجام در انواع عيوب انكساري شامل دوربيني، نزديك‌بيني و آستيگماتيسم

6- قابل انجام بودن در شماره‌هاي مختلف از كم گرفته تا نسبتاً‌ زياد، بسته به ضخامت قرنيه فرد

7- دقت نسبتاً بالا

8- عدم وجود درد موقع عمل، بعد از عمل نيز بسياري از بيماران دردي نخواهند داشت.

9- عدم نياز به داروهاي طولاني مدت پس از عمل.

بايد توجه داشت كه درد بعد از عمل پی_ ار_ک بيشتر بوده و تا مدتي ديد بيمار تار است، ولي مزيت‌هاي آن نسبت به ليزيك اين است كه ريسك نازك شدن قرنيه و بعضي عوارض ديگر كمتر است و براي چشم‌هاي با شمارة كمتر مناسبتر است.

عوارض احتمالي ليزيك و PRK

اگرچه ليزيك عملي بسيار مؤثر و قابل اطمينان است و امروز در همة كشورهاي پيشرفته انجام ميشود ، اما نظير هرگونه عمل جراحي يا اقدام درماني ممكن است عوارضي را در پي داشته باشد.

خوشبتختانه اكثراُ عوارض ليزيك جزئي و موقتي بوده و بمرور زمان برطرف ميشوند ولي بصورت خيلي نادر ممكن است عوارضي براي بيمار برجا بماند.

عوارض نسبتاً شايع : اين عوارض جزء عوارض وخيم و خطرناك محسوب نمي‌شوند

1- اختلال ديد شب

2- پخش نور در شب

3- دوبيني و سايه‌بيني اطراف اشياء

4- حساسيت به نور

5- مه‌آلودگي و تاري ديد

6- احساس خشكي چشم

7- خستگي و تحريك مداوم چشمها

عوارض فوق اگرچه نسبتاً شايع مي‌باشند ولي خوشبختانه در اكثر بيماران به مرور زمان برطرف ميشوند ولي بندرت ممكن است در بيماري براي زمان طولاني باقي بمانند.

ساير عوارض:

ـ عدم اصلاح كامل عيب انكساري

ـ بازگشت مقدار كمي از عيب انكساري

ـ ايجاد آستيگماتيسم

ـ اصلاح بيش از حد عيب انكساري (منفي شدن شمارة مثبت و يا مثبت شدن شمارة منفي)

عوارض فوق در صورتيكه پس از گذشت مدت زماني برطرف نشوند مجدداً با ليزر قابل اصلاح هستند و لذا جزو عوارض خطرناك محسوب نميشوند.

ـ نازك شدن و نامنظمي قرنيه، كدورت قرنيه و عفونت كه اين عوارض خوشبختانه بسيار نادر هستند و كمتر از يك در هزار شانس بروز آنها ميباشد.

و اما مهمترين عوارض ليزيك عوارضي هستند كه باعث كاهش بينائي يك يا دو چشم شده و اين كاهش بينائي با عينك قابل اصلاح نخواهد بود. علل كاهش بينائي در اين بيماران عمدتاً نامنظمي و يا كدورت قرنيه مي‌باشد. نامنظمي قرنيه در اثر عواملي از قبيل عملكرد نامناسب ميكروكراتوم و يا خود ليزر ايجاد ميشود. يكي ديگر از علل نامنظمي قرنيه ايجاد كراتوكونوس و يا قوز قرنيه بعد از عمل ميباشد. و اما كدورت قرنيه در اثر التهاب پس از عم و يا عفونت عارض ميشود. خوشبختانه عوارض فوق بسيار نادر بوده و تا حدود بيش از 90 درصد قابل پيشگيري هستند. ولي در صورت بروز، درمان آنها اگرچه ممكن است ولي كمي دشوار بوده و نياز به اقدامات درماني و اعمال بعدي خواهد داشت. اگرچه بسياري از عوارض فوق را ميتوان با اقدامات پيشگيرانه كاهش داد ولي با اينحال بندرت ممكن است اتفاق بيفتند. در يك مطالعه كه روي تعداد زيادي از بيماران انجام داديم، شانس كاهش بينائي بيمار در اثر عوارض فوق حدود يك در هزار بوده است. لذا با توجه به اين آمار ميتوان نتيجه گرفت كه عمل ليزيك نسبت به ساير اعمال جراحي از اطمينان بالائي برخوردار است.

نتايج و آمار ليزيك در بيماران

تاكنون هزاران عمل ليزيك با موفقيت در كلينيك ما انجام شده است. در يك بررسي، تعداد 736 چشم عمل شده، مورد مطالعه قرار گرفتند. در زمان مطالعه بين 6 تا 9 ماه از عمل اين بيماران گذشته بود. قبل از عمل متوسط نزديك بيني بيماران حدود 2/5 ديوپتر با محدودة بين 1 تا 19 ديوپتر بود. پس از عمل اين ميزان بطور متوسط به 28/0 ديوپتر رسيده بود. ديد بدون عينك بيماران پس از عمل در 99 درصد موارد بيش از 10/5 (پنج دهم) بود، يعني ديدي كه هر فرد ميتواند كارهاي روزمرة خود را به راحتي و بدون عينك انجام دهد. ميزان عوارض ايجاد شده پس از عمل بسيار ناچيز بود و تنها در 2 مورد ميزان ديد بيمار نسبت به عينك كاهش پيدا كرده بود كه نياز به اقدامات بعدي داشتند.

همچنين در يك نظر سنجي بر روي تعداد 236 بيمار كه در سال 80 و 81 تحت عمل جراحي ليزيك قرار گرفته بودند، نتيجه گرفته شد كه 97% بيماران از نتيجة عمل راضي بودند.

صفحه قبل      صفحه بعد

 
Copyright (c) 1397/06/31 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا