اهم فعاليت هاي مركز تحقيقات كلينيك چشم پزشكي پارسيان :

  • پژوهش در زمينه جراحي هاي رفركتيو
  • پژوهش در زمينه سگمان قدامي و بيماري هاي قرنيه
  • پژوهش در زمينه سگمان خلفي و بيماري هاي شبكيه
  • برگزاري سمينارهاي يكروزه آموزشي
  • برگزاري جلسات و كارگاه هاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح علمي پزشكان و اپتومتريستها ي كلينيك
  • تدوين اهداف علمي و ارائه طرح و پروپوزال جهت پيشبرد اهداف تحقيقاتي
  • به روز رساني و تدوين مطالب علمي سايت كلينيك

 
Copyright (c) 1397/06/31 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا