عفونت ويروسي همه گير ملتحمه و قرنيه

اين بيماري كه اختصارا به نام علمي EKC و به زبا ن ساده در جامعه به نام " عفونت ويروسي چشم " شناخته مي شود، بيماري است كه توسط نوعي ويروس منتقل مي گردد. شدت اين بيماري از يك قرمزي ساده و كم اهميت چشم تا عفونت بسيار شديد و پرعارضه چشم متغير است.
راه هاي انتقال اين بيماري، ترشحات چشم ، شنا دراستخر آلوده، وسايل چشم پزشكي آلوده و ساير اجسام و وسايل آلوده حتي دستگيره در آلوده مي باشد.

سير بيماري :

علائم معمولا 10-7 روز بعد از تماس با عوامل آلوده كننده فوق شروع مي شود. علائم ممكن است از ابتدا در دو چشم، همزمان شروع شود يا ابتدا يك چشم بوده و به سرعت چشم ديگر را نيز درگير كند.
علائم شايع به صورت قرمزي شديد و گاه حتي خونريزي زير ملتحمه ، تورم ملتحمه ، تورم و قرمزي پلك ها ، احساس جسم خارجي ، حساسيت به نور، آبريزش چشم و گاه ترشحات چربي است. ممكن است علائم سرماخوردگي و گلودرد و نيز تورم غدد لنفاوي اطراف گوش نيز ديده مي شود.
در صورت گرفتاري قرنيه، لكه هاي كدورت در سطح قرنيه يك الي دو هفته بعد از شروع بيماري ايجاد شده و ماه ها تا سال ها بعد ادامه داشته و منجر به كاهش ديد مي شود.
عوارض بيماري عبارتند از : كدورت قرنيه و تاري ديد، چسبندگي ملتحمه و خشكي چشم كه اين عوارض ممكن است دائمي و غيرقابل بازگشت باشد.

تشخيص :

تشخيص بر اساس شرح حال بيمار و علايم و سير بيماري است و بررسي هاي آزمايشگاهي معمولا كاربردي ندارند.

درمان :

اغلب درمان حمايتي است و بر اساس سير و شدت بيماري و به صلاحديد پزشك معالج تجويز مي شود.

پيشگيري :

به علت اين كه عوارض بيماري ممكن است دائمي و غيرقابل برگشت بوده و گاه به افت ديد دائم منجر شود، پيشگيري در اين بيماري بسيار حائز اهميت و حياتي و مهم تر از درمان است. بيماري حداقل تا 2 هفته بعد از شروع علائم ، واگيردار است. انتقال بيماري نيز بسيار ساده و سريع و حتي از طريق يك دستگيره در يا خودكارآلوده ممكن است رخ دهد. لذا فرد مبتلا بايد به شدت و دقت مراقب و مانع انتقال عفونت از خود به سايرين باشد. در اين رابطه رعايت نكات زير بسيار مهم است :
1- پرهيز از هرگونه تماس مستقيم با وسايلي كه سايرين دست خود را به آن مي زنند مثل اهرم شيرآب ، دستگيره در، كليد برق، خودكار و ...
2- استفاده از فقط دستمال كاغذي و دفع دقيق و بهداشتي دستمال آلوده و ساير وسايل آلوده
3- در صورت اشتغال در محل هاي تجمع افراد مثل مدرسه ، سربازخانه ، ... حداقل به مدت 2 هفته يا تا پايان قرمزي و آبريزش چشم از حضور در محل كار و تحصيل پرهيز شود .
4- شستن مكرر دست ها با آب و صابون به خصوص بعد از هربار قطره چكاندن ( توسط خود فرد يا پرستار) و در صورت نياز استفاده از محلول هاي الكلي موجود در داروخانه ها براي ضدعفوني كردن دست ها
5- پرهيز از دست دادن با سايرين حداقل تا 2 هفته
6- پرهيز از استفاده از استخر تا 2 هفته
7- در صورت آلوده شدن احتمالي وسايل مثل دستگيره در و غيره، سطح آن بايستي با افشانه هاي ضدعفوني كننده كه در داروخانه ها موجود است يا الكل سفيد تميز شود.
رعايت نكات فوق به خصوص در خانواده كه تماس دائمي و نزديك با هم دارند، مانع گرفتارشدن ساير افراد و اعضاي خانواده مي شود.
مجددا تاكيد مي گردد كه در پيشگيري از انتقال بيماري ، خود فرد مبتلا نقش اساسي و مهمتري تا ساير افراد دارد و بيشتر خود فرد مبتلا بايد مراقب انتقال بيماري به ديگران باشد.

 
Copyright (c) 1397/05/28 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا