نقش چشم در تشخيص زودهنگام آلزايمر

 

بيماري آلزايمر در مراحل اوليه اغلب علائم هشدار دهنده متمايز و مشخصي ندارد، اما به تازگي تحقيقات نشان مي دهند تصويربرداري هاي چشمي وقايع نامرئي در داخل و مقابل چشم را نشان مي دهند (مي توانند آنچه در مقابل و در داخل چشم ها وجود دارد و ديده نمي شوند را نشان دهند.)

چشم يك دريچه مستقيم به مغز است ، يك پنجره به روح

 

بر اساس نتايج يك بررسي كه در كنفرانس بين المللي انجمن آلزايمر (AAIC) در تورنتو كانادا ارائه شد از چشم ها بعنوان يك پروكسي در بررسي سلامت عصبي استفاده شد و به دليل غيرتهاجمي ، in-vivo و كم هزينه بودن روش عكس برداري چشمي و داشتن پتانسيل تشخيصي در مراحل اوليه ، مورد تحسين قرار گرفت. ارائه چنين يافته ها و نتايجي مي تواند از نظر تشخيص زود هنگام براي بيماران، خانواده و مراقبين آنها ارزشمند باشد هرچند مانع پيشرفت آلزايمر نمي شود ولي عامل حياتي ديگري –يعني زمان- را متمايز و به بيماران هديه ميكند.

آلزايمر يك اختلال غير قابل برگشت و پيشرونده مغز است و در حال حاضر حدود 5.4 ميليون نفر در آمريكا به اين اختلال مبتلا هستند. تخمين زده مي شود كه 13.8 ميليون نفر تا سال 2050 با اين اختلال زندگي مي كنند. شروع اين بيماري اغلب تدريجي است كه باعث مي شود تشخيص زودهنگام آن مشكل شود. با اين حال علائم هشدار دهنده اوليه به خانواده و فرد اين فرصت را مي دهد تا از زمان براي برنامه ريزي بهتر آينده استفاده كنند.

اعصاب شبكيه و توانايي شناختي (Cognition)

محققان دانشگاه مورفيلد با استفاده از تكنولوژي  SD-OCTنشان دادند بين توانايي شناختي و ضخامت لايه فيبرهاي عصبي شبكيه (RNFL) ارتباط وجود دارد. با بررسي بيش از 32 هزار شركت كننده در اين مطالعه با استفاده از SD-OCT، معاينات فيزيكي، ارزيابي هاي شناختي و پرسش نامه محققان به اين نتيجه رسيدند نه تنها ارتباط قابل توجهي بين لايه  RNFL در ماكولاي نازك تر با توانايي شناخت ضعيف تر وجود دارد بلكه با درجه بندي ويژه اي و به صورت ظريفي كاهش را نشان مي دهد.

بعنوان مثال در آزمون حافظه آينده نگر ميانگين ضخامت RNFL در افرادي كه در اولين تلاش به درستي به ياد مي آوردند 53.3 ميكرون اندازه گيري شد، در حالي كه اين مقدار به 52.5 در افرادي كه به دو تلاش نياز داشتند و 51.9 ميكرومتر در افرادي كه اصلا به ياد نمي آوردند كاهش يافت. بين ضخامت كمتر RNFL با انطباق جفت ها، زمان واكنش و استدلال ضعيف تر همبستگي وجود داشت. نتايج اين مطالعه پتانسيل دقيق چشم را بعنوان يك روش ارزيابي غيرتهاجمي براي نشان دادن آسيب عصبي كه مرتبط با عملكرد شناختي است و نشانگرهاي احتمالا جديد براي مطالعات نورودژنراسيون ارائه مي دهد.

 

نشانگرهاي زيستي آميلوئيد و شبكيه چشم:

يافته هاي ديگري نيز تا كنون انتشار يافته اند كه جزئياتي از چگونگي تصويربرداري (in-vivo) از شبكيه را كه مي تواند يك پتانسيل ديگر چشم در تشخيص آلزايمر و زوال شناختي يعني آميلوئيد را بيان مي كنند. اگرچه علت دقيق آلزايمر هنوز ناشناخته است، تجمع پلاك هاي آميلوئيد و آسيب تدريجي لايه هاي نوروفيبريلاتوري و از بين رفتن سلولهاي عصبي (نورون ها) موجب از بين رفتن بافت مغز مي شود. در حال حاضر اسكن هاي توموگرافي مغز (PET) مي تواند وجود تجمع آميلوئيد را براي تعيين پيشروي آلزايمر اندازه گيري كند. با اين حال اين تست بسيار گران است و تا كنون تنها پس از مرگ مي توان  بتا آميلوئيد را به صورت موثر براي تشخيص قطعي آلزايمر اندازه گيري كرد. (در حال حاضر امكان اندازه گيري بتاآميلوئيد براي تشخيص قطعي آلزايمر در فرد زنده وجود ندارد).

با توجه به اين محدوديت ها محققان دانشگاه مينسوتا به روش هاي تصويربرداري از طريق چشم روي آوردند. در يك مقاله منتشر شده در مجله investigative ophthalmology  از تصويربرداري  hyperspectralبراي معاينه شبكيه مدل هاي موش و بررسي تغييرات وابسته به رسوبات آميلوئيد استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كاهش در بازتاب نور از روي شبكيه با پيشرفت آلزايمر همبستگي دارد. نويسندگان اين مقاله اميدوارند اين تكنولوژي به صورت مناسب براي آزمايش ها و ارزيابي هاي انساني مورد استفاده قرار گيرد.

بنابراين اكنون مي توان به خوبي درك كرد كه چگونه چشم دريچه اي به مغز است، پنجره اي به روح...

در حال حاضر دانش چشم پزشكي (معاينات و تصويربرداري هاي چشمي) نقش حياتي در تعيين و تشخيص بيماري هاي مزمن از جمله ديابت، ام اس و سرطان ايفا مي كنند: در آينده اي نه چندان دور آلزايمر نيز به اين ليست افزوده مي شود.

 
Copyright (c) 1397/05/28 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا