معرفی مرکز
مرکز تحقیقات چشم پزشکی پارسیان اصفهان به عنوان پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی کلینیک پارسیان در راستای همسویی و همگرایی با جهش تابنده و شتابنده دانش چشم پزشکی و داده های علمی دنیای دانش از تاریخ آبان ماه 1390 فعالیت های گسترده و متنوع خویش را آغاز نموده است.
این مرکز پژوهشی پویا و دانش بنیان جهت رصد تازه های تحقیقاتی و تولید و تبادر دانش روز چشم پزشکی به عنوان موتور مولد کلینیک پارسیان در ساحت های ده گانه زیر فعالیت های خود را متمرکز و به علاقه مندان ارائه می نماید:
1. تعریف، طراحی و تصویب پژوهش های نوین در عرصه چشم پزشکی
2. باز خوانی و گردآوری آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی جهان چشم پزشکی
3. ایجاد ارتباط کاربردی و مستمر مابین عرصه های پژوهشی و تحقیقاتی با حوزه های عملی و کاربردی چشم پزشکی
4. طراحی و اجرای مشترک پژوهش های دانش بنیان در عرصه چشم پزشکی نوین با همکاری مراکز متناظر
5. طراحی سمینار های علمی چشم پزشکی و شرکت علمی و موثر در همایش های مرتبط
6. طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی و دانش افزای چشم پزشکی در سطوح مختلف
7. شناسایی و جذب نخبگان دانش چشم پزشکی در سطح استان و کشور
8. طراحی و تدوین اطلس جامع چشم پزشکی نوین
9. ارائه خدمات علمی و مشاوره ای به دانشجویان و چشم پزشکان علاقه مند
10. ایجاد اولین پ‍ژوهشکده مجازی چشم پزشکی استان در فضای سایبری 

اهم فعالیت های مرکز تحقیقات کلینیک چشم پزشکی پارسیان :

  • پژوهش در زمینه جراحی های رفرکتیو
  • پژوهش در زمینه سگمان قدامی و بیماری های قرنیه
  • پژوهش در زمینه سگمان خلفی و بیماری های شبکیه
  • برگزاری سمینارهای یکروزه آموزشی
  • برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی پزشکان و اپتومتریستها ی کلینیک
  • تدوین اهداف علمی و ارائه طرح و پروپوزال جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی
  • به روز رسانی و تدوین مطالب علمی سایت کلینیک
رفتن به نوارابزار