پزشکان

 

 

 

 

دکتر سید محمد قریشی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر حمید فشارکی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص)  شبکیه

              عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر علیرضا زندی

جراح و متخصص چشم

    فلوشیپ (فوق تخصص) جراحی پلاستیک چشم و استرابیسم

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر فرهاد فاضل

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر غلامعلی نادریان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص)  شبکیه و نوروافتالمولوژی

دکتر محمود قسامی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) گلوکوم ،(آب سیاه )

دکتر شهریار هنجنی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

دکتر سید مرتضی شهشهان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) گلوکوم ،(آب سیاه )

دکتر حمیدرضا ضیایی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

دکتر ابوالفضل کشفی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

دکتر احمد نوربخش 

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

دکتر عبدالرحیم رحمان

جراح و متخصص چشم

 

دکتر سیروس جلوانی

جراح و متخصص
 چشم

دکتر محمدرضا پیمان

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) اطفال و استرابیسم

دکتر نیما کوشا

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه 

دکتر اکبر اعتصام پور

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

دکتر مریم نوری فشارکی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه

دکتر کیوان جناب

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

دکتر بهرام اشراقی 

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر مژگان مهدیزاده

جراح و متخصص چشم

دکتر فرناز فشارکی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه 

دکتر احمدرضا باقی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه و یووییت

دکتر مرجان مسجدی


جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

دکتر سید احمد مجیدی

جراح و متخصص چشم

دکتر محمدرضا جمشیدی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

دکتر محمد علیزاده

جراح و متخصص چشم

دکتر حمیدرضا ریاضی

جراح و متخصص چشم

دکتر ریحانه عاقریان

جراح و متخصص چشم

 

 

اپتومتریست ها:

محدثه محمدی نیا

اپتومتریست

بهنام رمضانپور


اپتومتریست

رامین ریزوندی

اپتومتریست

نوید خطایان

اپتومتریست

الهام امانت

اپتومتریست

نیلوفر طاهری

اپتومتریست

آقای آقاطاهری

اپتومتریست

آقای زمانی

اپتومتریست