ساعات کار کلینیک

با توجه به زمان بر بودن معاینات و بررسی ها ، توصیه می شود که یک ساعت قبل از پایان ساعات پذیرش ذکر شده در جدول به کلینیک مراجعه نمایید.

همچنین جهت تشکیل پرونده لیزیک در ساعات اولیه پذیرش( ۸ صبح یا ۱۳:۳۰ بعد از ظهر به جز پنجشنبه ها بعد از ظهر) و جهت میدان بینایی صبح ها از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح و بعد از ظهر از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ بعد از ظهر، مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است در تمامی موارد اولویت با بیمارانی است که نوبت قبلی داشته اند.

شنبه
۱۶:۰۰ - ۷:۳۰
یکشنبه
۱۶:۰۰ - ۷:۳۰
دو شنبه
۱۶:۰۰ - ۷:۳۰
سه سنبه
۱۶:۰۰ - ۷:۳۰
چهار شنبه
۱۶:۰۰ - ۷:۳۰
پنجشنبه
۱۱:۰۰ - ۷:۳۰
رفتن به نوارابزار