ساعات کار کلینیک

با توجه به زمان بر بودن معاینات و بررسی ها ، توصیه می شود که یک ساعت قبل از پایان ساعات پذیرش ذکر شده در جدول به کلینیک مراجعه نمایید.

همچنین جهت تشکیل پرونده لیزیک در ساعات اولیه پذیرش( 8 صبح یا 13:30 بعد از ظهر به جز پنجشنبه ها بعد از ظهر) و جهت میدان بینایی صبح ها از ساعت 8 الی 10 صبح و بعد از ظهر از ساعت 13:30 الی 15 بعد از ظهر، مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است در تمامی موارد اولویت با بیمارانی است که نوبت قبلی داشته اند.

شنبه
14:00-19:30 و 12:30 - 7:30
یکشنبه
19:30 - 14:00 و 12:30 - 7:30
دو شنبه
19:30 - 14:00 و 12:30 - 7:30
سه سنبه
19:30 - 14:00 و 12:30 - 7:30
چهار شنبه
19:30 - 14:00 و 12:30 - 7:30
پنجشنبه
12:30 - 7:30
رفتن به نوارابزار