روز جهانی دندانپزشک گرامی باد

روز جهانی دندانپزشک گرامی باد

برای حمایت از کادر درمان کرونا را جدی بگیریم!

راهنمای پیشگیری از ابتلا به کرونا :

دیدگاه خود را بنویسید