ما دنیا را برای شما روشن می کنیم

  • info@persianeyeclinic.com
  • 03136620706

فلوشیپ بیماریهای شبکیه

فلوشیپ (فوق تخصص) بیماریهای شبکیه

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تور مجازی کلینیک

آدرس ما در گوگل مپ

گرفتن وقت اینترنتی

info@persianeyeclinic.com

پنجشنبه - 12:30 - 7:30

شنبه تا چهارشنبه - 19:30 - 7:30

اصفهان

خیابان میر روبروی بیمه آسیا