ما دنیا را برای شما روشن می کنیم

  • 03136620706
  • info@persianeyeclinic.com

فلوشیپ شبکیه

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

عضو هیئت علمی دانشگاه

فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه و نوروافتالمولوژی
فلوشیپ (فوق تخصص) شبکیه

عضو هیئت علمی دانشگاه

تور مجازی کلینیک

آدرس ما در گوگل مپ

گرفتن وقت اینترنتی

info@persianeyeclinic.com

پنجشنبه - 12:30 - 7:30

شنبه تا چهارشنبه - 19:30 - 7:30

اصفهان

خیابان میر روبروی بیمه آسیا