دكتر مسعود صادقی

دکتر مسعود صادقی

دكتر مسعود صادقی

جراح و متخصص چشم

جراح و متخصص چشم

چطور میتونیم کمکتون کنیم ؟

از ما رایگان مشاوره بگیرید

0313-6644222

همین الان تماس بگیرید

info@persianeyeclinic.com

برای ما ایمیل بگذارید

جدول زمان بندی

لیزیک

سه شنبه
12:00

جراحی

دوشنبه
10:00