ما دنیا را برای شما روشن می کنیم

  • 03136620704
  • info@persianeyeclinic.com
معرفی بخش ها

ما قصد داریم در اینجا بخش های کلینیک پارسیان را در قالب داستان اینستاگرامی به شما معرفی کنیم.

لطفاً با ما همراه باشید

بخش لیزیک

مسئول : سرکار خانم الهام کیانپور

تور مجازی کلینیک

آدرس ما در گوگل مپ

گرفتن وقت اینترنتی

info@persianeyeclinic.com

پنجشنبه - 12:30 - 7:30

شنبه تا چهارشنبه - 16:30 - 7:30

اصفهان

خیابان میر روبروی بیمه آسیا