درمانگاه فوق تخصصی چشم پزشکی زاینده رود

مراقبت از چشمان خود را آغاز کنید

مجتمع چشم پزشکی پارسیان


شامل دو مجموعه تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی می باشد:

۱-مرکز جراحی محدود پارسیان

۲-درمانگاه تخصصی چشم زاینده رود

در مراکز جراحی محدود تنها می توان اعمال جراحی چشم پزشکی را انجام داد و این مراکز شامل درمانگاههای معاینات تشخیصی و درمانی نمی باشند.نظر به گستردگی اهداف مجتمع چشم پزشکی پارسیان، ما بر آن شدیم که مرکزی را هم به منظور ارائه خدمات گسترده تر تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی ایجاد کنیم و نظر به اینکه نمی توانستیم این خدمات را در قالب مرکز جراحی محدود انجام دهیم، با تلاش بی وقفه خود و عنایت مسئولین ذیربط مجوزی را به منظور راه اندازی درمانگاه تخصصی چشم پزشکی دریافت کرده و این مرکز را تحت عنوان کلینیک تخصصی چشم پزشکی زاینده رود ،برای اولین بار در سطح استان بنیان گذاری نمودیم. هم اکنون کلیه خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی در کلینیک چشم زاینده رود به مراجعین محترم ارائه می شود. در حال حاضر هر دو مرکز جراحی چشم پارسیان و درمانگاه تخصصی چشم زاینده رود در یک مجموعه واقع شده اند.

درمانگاه های تخصصی

توسط متخصص چشم معاینات و آزمایشات لازم برای مراجعین انجام می شود

درمانگاه های فوق تخصصی

درمانگاه آنتریورسگمنت - درمانگاه پوستریور سگمنت - درمانگاه گلوکوم یا آب سیاه - درمانگاه جراحی های پلاستیک و زیبایی چشم - درمانگاه چشم پزشکی کودکان و استرابیسم

خدمات تشخیصی

انواع توپوگرافی - پکی متری - اسپکولار میکروسکوپی - انواع ابرومتری - آنژیوگرافی شبکیه - پریمتری - بیومتری - سونوگرافی چشم و URM - فتوگرافی

خدمات درمانی

لیزیک - پی.آر.کی - لازک و فمتولیزیک - لیزر شبکیه - تجویز انواع لنزهای تماسی نرم ، سخت و هیبریدی - کلیه اعمال جراحی چشم

کلینیک چشم پزشکی زاینده رود شامل مجموعه درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی به شرح زیر می باشد:

درمانگاه های تخصصی چشم پزشکی:

در این درمانگاه ها کلیه بیماران چشمی پذیرفته می شوند و توسط متخصص چشم معاینات و آزمایشات لازم برای آنها انجام پذیرفته و تحت درمان قرار می گیرند و در صورت نیاز به درمانگاه های فوق تخصصی ارجاع داده می شوند.


درمانگاه های فوق تخصصی چشم:

در این درمانگاه ها، پزشکان مجرب فوق تخصص، بیماران را معاینه و بررسی می کنند و اقدامات تشخیصی و درمانی پیشرفته را برای آنها انجام می دهند.این درمانگاهها شامل درمانگاه های زیر می باشند:
- درمانگاه آنتریورسگمنت: شامل قرنیه ،پیوند قرنیه، کراتوکونوس، لیزیک، PRK ، لازک و فمتولیزیک ،آب مروارید و فمتوکاتاراکت.

- درمانگاه پوستریور سگمنت: شامل شبکیه، زجاجیه، دیابت ،لیزر درمانی شبکیه و نوروافتالموژی (بیماری های اعصاب چشم)

- درمانگاه گلوکوم یا آب سیاه

- درمانگاه جراحی های پلاستیک و زیبایی چشم

- درمانگاه چشم پزشکی کودکان و استرابیسم ( انحرافات چشم )

- درمانگاه های بینایی سنجی: بررسی دید و تجویز عینک، تجویز انواع کنتاکت لنز نظیر لنزهای نرم ،سخت ، توریک و لنزهای جدید، هیبریزی، معاینات و درمان تنبلی چشم.

در درمانگاههای کلینیک چشم زاینده رود انواع خدمات تشخیصی و درمانی چشم پزشکی بصورت سرپایی انجام می شود که به قرار زیر هستند:


خدمات تشخیصی:

- انواع توپوگرافی: عکس برداری رنگی از سطح قرنیه به منظور تشخیص بیماری های قرنیه و آماده سازی بیماران برای انجام اعمال لیزیک و PRK

- پکی متری برای اندازه گیری ضخامت قرنیه

- اسپکولار میکروسکوپی: عکسبرداری و شمارش سلولهای داخلی قرنیه

- انواع ابرومتری به منظور بررسی و اندازه گیری اعوجاجات اپتیکی چشم

- آنژیوگرافی شبکیه (فلورسین و آی سی جی)

- پریمتری : اندازه گیری میدان بینایی

- بیومتری : اندازه گیری شماره لنز داخل چشمی

- سونوگرافی چشم و URM : انجام سونوگرافی از قسمت خلفی و قدامی چشم

- فتوگرافی: عکسبرداری از قسمتهای خارجی چشم


خدمات درمانی:

- انجام کلیه اعمال اصلاح بینایی نظیر لیزیک ، پی.آر.کی، لازک و فمتولیزیک

- انجام لیزر شبکیه در بیماران دیابتی و سایر بیماری ها

- تجویز انواع لنزهای تماسی نرم ، سخت و هیبریدی

-  پذیرش و بررسی بیماران برای انجام کلیه اعمال جراحی چشم