اعمال لیزر و لیزیک چشم

اعمال لیزر و لیزیک چشم

اعمال لیزر و لیزیک چشم

مقدمه

اعمال لیزر و لیزیک برای اصلاح بینائی، در افرادی که دارای عینک بوده و به دلایلی تمایل جایگزینی عینک دارند انجام می شوند. افرادی که دچار نزدیک بینی ، دوربینی و آستیگماتیسم هستند کانید انجام این اعمال می باشند. به این گونه بیماری ها، عیوب انکساری می گویند. در این بیماران، به علت اختلال انکساری چشم، تصویر واضحی از فاصله دور یا نزدیک در بر روی شبکیه تشکیل نمی شود. اعمال لیزر، با اصلاح عیب انکساری چشم، کار عینک را انجام دادخ و این نقیصه را جبران می کنند. در افرادی هم که دچار پیر چشمی هستند امکان انجام این اعمال وجود دارد، اگر چه هنوز نمیتوان با اطمینان این افراد را کاندید عمل کرد.

این اعمال بر روی قرنیه چشم انجام  شده و با تغییر شکلی که روی قرنیه ایجاد می کنند باعث فوکوس شدن و شفافیت تصویر در چشم می شوند. این اعمال شامل دو مرحله هستند: در مرحله اول، لایه سطحی قرنیه که اپیتلیوم نامیده می شود برداشته می شوذ (PRK), یا لایه ضخیم تری که فلپ (Flap) نام  دارد, از قرنیه جدا می شود (LASIK)  و در مرحله دوم با استفاده از یک دستگاه لیزر مخصوص که به آن لیزر ” اگزایمر ” گفته می شود تغییرات دلخواه بر روی قرنیه ایجاد می شود . اگرچه مرحله نهایی در کلیه این اعمال توسط لیزر صورت می گیرد ولی مرحله آماده سازی قرنیه با شیوه های مختلفی انجام می شود و نامگذاری این اعمال معمولا بر اساس مرحله اول عمل است.

ما در این نوشته سعی می کنیم شیوه های مختلف این اعمال و تفاوت ها و شباهت های آنها را توضیح دهیم و مزایا و اشکالات هر کدام را مورد بحث قرار دهیم تا شما بهتر به نحوه انجام این اعمال آشنا شوید.

دیدگاه خود را بنویسید