ویدئوها

آموزشی

آیا قوز قرنیه درمان قطعی دارد؟

تغییر رنگ چشم : رویا یا واقعیت!

شواهد و نظرات بیماران بخش بین الملل

بیماران بخش بین الملل -نظر خانم زیگموند، بیمار آلمانی

بیمار بخش IPD -نظر Baldeh Varvar Hasan، بیمار اتباع از عراق

اخبار داخلی

جلسه همفکری و همدلی پرسنل کلینیک چشم پزشکی پارسیان و مدیریت

جلسه همفکری و همدلی با پزشکان کلینیک چشم پزشکی پارسیان