پرسش های شما، پاسخ های ما

شما می توانید با تکمیل فرم زیر و ارسال آن، با ما تماس گرفته و پرسشهای خود را در مورد بیماریها و اعمال چشم مطرح نمایید.

ما در اسرع وقت در همین قسمت، بدون نام بردن از شما، پاسخ شما را خواهیم داد. بدیهی است در صورتی که سؤال شما جنبه خصوصی داشته باشد، پاسخ آن از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. ( توصیه می شود قبل از طرح سؤال خود به لینک سؤالات متداول در همین سایت مراجعه کنید، چون ممکن است پاسخ سؤال خود را پیدا کنید)

لذا نوشتن آدرس ایمیل جهت پاسخ به شما لازم می باشد.

جهت طرح سوال خود فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

فرم تماس با ما

پرسش های شما و پاسخ های ما:
برای دیدن پاسخ سؤالات خود روی سؤال مربوطه کلیک کنید

پرسش های شما و پاسخ های ما:

برای دیدن پاسخ سؤالات خود روی سؤال مربوطه کلیک کنید