برنامه پزشکان و اپتومتریست ها

شیفت صبح

 

ایام هفتهصبح ساعت 7:30 الی 12:30
شنبهخانم دکتر مهدیزاده
آقای دکتر جناب(بیماران شبکیه)
یکشنبهآقای دکتر باقی(بیماران شبکیه و یوییت)
خانم دکتر خیرخواه
آقای دکتر نامگر
دوشنبهآقای دکتر ضیائی(بیماران قرنیه)
آقای دکتر رحمن
آقای دکتر مجیدی
خانم دکتر مسجدی(بیماران شبکیه)
سه شنبهآقای دکتر ریاضی (تا ساعت 10)
آقای دکتر فخری زاده (ساعت 10 تا 12)
آقای دکتر قسامی
چهارشنبهآقای دکتر رحمن
آقای دکتر باقی(بیماران شبکیه)
پنجشنبهآقای دکتر کشفی(بیماران قرنیه)
آقای دکتر ریاضی

 

شیفت عصر

 

ایام هفتهبعد از ظهر ساعت 14:30 الی 16:30
شنبهآقای دکتر مجیدی
آقای دکتر محمدرضا پیمان
یکشنبهآقای دکتر مجیدی
آقای دکتر محمدرضا پیمان(بیماران بزرگسال)
دوشنبهخانم دکتر نوری فشارکی(بیماران قرنیه)
آقای دکتر امیر صادقی(بیماران قرنیه و سایر بیماران)
سه شنبهآقای دکتر امیر صادقی(بیماران قرنیه و سایر بیماران)
آقای دکتر قسامی(گلوکوم)
آقای دکتر باقری
چهارشنبهآقای دکتر محمدی
آقای ضیایی
پنجشنبهتعـطیـــــــــل

توجه

با توجه به زمان بر بودن معاینات و بررسی ها ، توصیه می شود که یک ساعت قبل از پایان ساعات پذیرش ذکر شده در جدول به کلینیک مراجعه نمایید.

توضیحات

همچنین جهت تشکیل پرونده لیزیک در ساعات اولیه پذیرش( 8 صبح یا 13:30 بعد از ظهر به جز پنجشنبه ها بعد از ظهر) و جهت میدان بینایی صبح ها از ساعت 8 الی 10 صبح و بعد از ظهر از ساعت 13:30 الی 15 بعد از ظهر، مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است در تمامی موارد اولویت با بیمارانی است که نوبت قبلی داشته اند.

چطور میتونیم کمکتون کنیم ؟

از ما رایگان مشاوره بگیرید

همین الان تماس بگیرید

0313-6620705

برای ما ایمیل بگذارید

info@persianeyeclinic.com