برنامه پزشکان و اپتومتریست ها

شیفت صبح

 

ایام هفتهصبح ساعت 7:30 الی 12:30
شنبهآقای دکتر رحمن
آقای دکتر کشفی(بیماران قرنیه)
خانم دکتر مهدیزاده
آقای دکتر جناب(بیماران شبکیه)
آقای دکتر باقری
یکشنبهآقای دکتر رحمن
آقای دکتر هنجنی(بیماران قرنیه)
آقای دکتر باقی(بیماران شبکیه و یوییت)
آقای دکتر سیدزاده
خانم دکتر خیرخواه
دوشنبهآقای دکتر ضیائی(بیماران قرنیه)
آقای دکتر رحمن
خانم دکتر مهدیزاده
آقای دکتر مجیدی
خانم دکتر مسجدی(بیماران شبکیه)
سه شنبهآقای دکتر رحمن
آقای دکتر ریاضی
آقای دکتر جناب(بیماران شبکیه)
آقای دکتر سیدزاده
آقای دکتر امیر صادقی(بیماران قرنیه و سایر بیماران)
چهارشنبهآقای دکتر رحمن
خانم دکتر مهدیزاده
آقای دکتر حمید فشارکی(بیماران شبکیه و گلوکوم)
آقای دکتر باقی(بیماران شبکیه)
خانم دکتر مسجدی(بیماران شبکیه)
پنجشنبهآقای دکتر کشفی(بیماران قرنیه)
آقای دکتر جمشیدی(یک هفته در میان-بیماران قرنیه)
آقای دکتر ریاضی
آقای دکتر زندی(بیماران جراحی پلاستیک و استرابیسم)
خانم دکتر شریفیان

 

شیفت عصر

 

ایام هفتهبعد از ظهر ساعت 14:30 الی 16:30
شنبهآقای دکتر مجیدی
آقای دکتر باقی(بیماران شبکیه)
خانم دکتر فروتن
یکشنبهآقای دکتر مجیدی
آقای دکتر شهشهان(بیماران گلوکوم)
آقای دکتر اعتصام پور(بیماران شبکیه)
آقای دکتر محمدرضا پیمان(بیماران بزرگسال)
آقای دکتر علیرضا پیمان
دوشنبهخانم دکتر نوری فشارکی(بیماران قرنیه)
آقای دکتر امیر صادقی(بیماران قرنیه و سایر بیماران)
آقای دکتر پیمان(استرابیسم و تنبلی و مجرای اشک اطفال)
سه شنبهآقای دکتر امیر صادقی(بیماران قرنیه و سایر بیماران)
آقای دکتر قسامی(گلوکوم)
آقای دکتر پیمان(استرابیسم و تنبلی و مجرای اشک اطفال)
چهارشنبهآقای دکتر باقی(شبکیه)
آقای دکتر ملازاده (گلوکوم)
خانم دکتر عاقریان
آقای دکتر محمدی
پنجشنبهتعـطیـــــــــل

توجه

با توجه به زمان بر بودن معاینات و بررسی ها ، توصیه می شود که یک ساعت قبل از پایان ساعات پذیرش ذکر شده در جدول به کلینیک مراجعه نمایید.

توضیحات

همچنین جهت تشکیل پرونده لیزیک در ساعات اولیه پذیرش( 8 صبح یا 13:30 بعد از ظهر به جز پنجشنبه ها بعد از ظهر) و جهت میدان بینایی صبح ها از ساعت 8 الی 10 صبح و بعد از ظهر از ساعت 13:30 الی 15 بعد از ظهر، مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است در تمامی موارد اولویت با بیمارانی است که نوبت قبلی داشته اند.

چطور میتونیم کمکتون کنیم ؟

از ما رایگان مشاوره بگیرید

همین الان تماس بگیرید

0313-6620705

برای ما ایمیل بگذارید

info@persianeyeclinic.com