ما دنیا را برای شما روشن می کنیم

  • info@persianeyeclinic.com
  • 03136620706

شواهد، نظرات مراجعین

شواهد و نظرات بیماران بخش بین الملل

بیماران بخش بین الملل -نظر خانم زیگموند، بیمار آلمانی

بیمار بخش IPD -نظر Baldeh Varvar Hasan، بیمار اتباع از عراق

تصاویر

تور مجازی کلینیک

آدرس ما در گوگل مپ

گرفتن وقت اینترنتی

info@persianeyeclinic.com

پنجشنبه - 12:30 - 7:30

شنبه تا چهارشنبه - 19:30 - 7:30

اصفهان

خیابان میر روبروی بیمه آسیا