حضور دکتر قریشی در کلینیک SMILE

حضور دکتر قریشی در کلینیک SMILE

حضور دکتر قریشی در کلینیک SMILE، شهر برلین آلمان | دی ماه 1396

 

جناب دکتر قریشی مدیریت مرکز جراحی پارسیان و کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی زاینده رود مورخ در ماه 1396 برای تبادل اطلاعات و جراحی ها در کلینیک SMILE، واقع در شهر برلن آلمان حضور یافت.

دیدگاه خود را بنویسید