همایش بیمارستان های هوشمند

همایش بیمارستان های هوشمند

حضور کلینیک چشم پزشکی پارسیان در همایش بیمارستان های هوشمند | در مکان پارک فناوری پردیس

در تاریخ 23 مرداد ماه 1397 همایش بیمارستان های هوشمند در پارک فناوری پردیس تهران با حضور بیمارستان ها و کلینیک های برتر ایران برگزار شد.

در این همایش راهکار های بهینه جهت هوشمند سازی بیمارستان ها با هدف ایجاد سهولت در امر ارائه خدمات به مراجعین محترم مطرح شد.

 

تصاویری از این همایش:

 

دیدگاه خود را بنویسید