خدمات تشخیصی

مراقبت از چشم های خود را آغاز کنید

خدمات تشخیصی اقداماتی هستند که برای تشخیص و نیز تعیین شدت بیماری های چشمی انجام می شوند و عمدتا به شیوه تصویر برداری از قسمت های مختلف چشم صورت می پذیرند. این خدمات و تصویر برداری ها همچنین برای بررسی وضعیت چشم قبل از اقدامات درمانی و اعمال جراحی ضرورت دارند.

مجتمع فوق تخصصی چشم پزشکی پارسیان شامل مرکز جراحی چشم پارسیان و درمانگاه فوق تخصصی چشم پزشکی زاینده رود دارای کاملترین و به روزترین امکانات تشخیصی چشم پزشکی می باشد که عمده آنها را در لینک های زیر مشاهده می فرمایید.