ساعات کار و برنامه روزانه

جهت نوبت گیری :

 

  از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 صبح الی 16 بعدازظهر

  پنجشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 11 ظهر

   توضیحات : لطفاً قبل از اقدام به گرفتن نوبت به نکات زیر توجه نمایید:

1- کسانی که مایل به انجام عمل لیزیک هستند بایستی به صورت تلفنی و یا از طریق سایت جهت تشکیل پرونده و انجام  عکسها و آزمایشات قبل از عمل نوبت بگیرند. پس از تکمیل پرونده و انتخاب پزشک جراح، به شما نوبت عمل داده خواهد شد. در صورتی که گفت شده پرونده شما نیاز به بررسی دارد، میتوانید متعاقباً با شماره تلفن 03116621573 تماس گرفته و از نتیجه بررسی پرونده خود توسط پزشک جراح آگاه شده و نوبت عمل بگیرید.

2-  درصورتی که نیاز به مشاوره و خدمات فوق تخصصی داشته باشید حتما به نوبت قبلی نیاز می باشد که بایستی به صورت تلفنی و یا اینترنتی اخذ کنید.

خدماتی که نیاز به نوبت قبلی ندارند :

 

1-  اسپکولار  : هرروز از ساعت  7:30 الی  16

2-  پریمیتری :  هرروز صبح  11:30  الی  12  و بعد از ظهر ها  از ساعت 15:30  الی 16

3-  IOP  :  هرروز صبح  7:30 الی  11 و  بعد ازظهر  13:30  الی  16

4-  پکی متری  :  هرروز صبح  7:30 الی  11  و   بعد ازظهر  13:30  الی  16

5-  توپوگرافی  : هرروز  7:30 الی 11 و بعد ازظهر 13:30  الی  16

6- بینایی سنجی (ارائه خدمات عینک و لنز) :  شنبه ها و دوشنبه ها  از ساعت  7:30 الی 11  و 13:30 الی  16

7-  معاینه لنز سخت و هیبریدی : دو شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه  ساعت  10 صبح

8-  بیومتری : هرروز  7:30 الی  11

9 - عینک سازی :  هرروز  7:30 الی  17