ساعات کار و برنامه روزانه

جهت نوبت دهی تلفنی یا اینترنی :

 

  از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 صبح الی 16 بعدازظهر

  پنجشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 11 ظهر

   توضیحات : لطفاً قبل از اقدام به گرفتن نوبت به نکات زیر توجه نمایید:

*  درصورتی که نیاز به مشاوره و خدمات فوق تخصصی داشته باشید حتما به نوبت قبلی نیاز می باشد که بایستی به صورت تلفنی و یا اینترنتی اخذ کنید.

   توجه : تمامی خدمات از قبیل عکس برداری (اسپکولار، پکی متری، پریمتری، توپوگرافی) ، بینایی سنجی (اپتومتری) و معاینه لنز سخت و هیبریدی نیازمند دریافت نوبت قبلی می باشند.

شماره های تماس : 03136620704 و 03136620705 و 03136616635 داخلی 100 یا 200