ساعات کار و برنامه روزانه

جهت نوبت دهی تلفنی یا اینترنی :

 

  از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 صبح الی 16 بعدازظهر

  پنجشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 11 ظهر

   توضیحات : لطفاً قبل از اقدام به گرفتن نوبت به نکات زیر توجه نمایید:

*  درصورتی که نیاز به مشاوره و خدمات فوق تخصصی داشته باشید حتما به نوبت قبلی نیاز می باشد که بایستی به صورت تلفنی و یا اینترنتی اخذ کنید.

خدماتی که نیاز به نوبت قبلی ندارند :

 

1-  اسپکولار  : هرروز از ساعت  7:30 الی  9:30 و  بعد ازظهر 13:30  الی  14:30

2-  پریمیتری :  هرروز صبح 7:30

3-  IOP  :  هرروز صبح  7:30 الی  11 و  بعد ازظهر  13:30  الی  16

4-  پکی متری  :  هرروز صبح  7:30 الی  11  و   بعد ازظهر  13:30  الی  16

5-  توپوگرافی  : هرروز  7:30 الی 9:30  و  بعد ازظهر 13:30  الی  14:30

6- بینایی سنجی (اپتومتری) :  شنبه الی چهارشنبه  از ساعت  7:30 الی 9:30

7-  معاینه لنز سخت و هیبریدی : دو شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه  ساعت  9 صبح با هماهنگی درمانگاه (داخلی 110)

8-  بیومتری : هرروز  7:30 الی  11 صبح  و  ساعت 13 الی 15 عصر

9 - عینک سازی (ارائه خدمات عینک و لنز) :  هرروز  7:30 الی  17