انتخاب نوع عمل

انتخاب نوع عمل

کدام عمل برای شما مناسب تر است ؟

تنوع این اعمال اگرچه باعث شده پزشک معالج بتواند شیوه های مختلفی را برای بیماران انتخاب کند ، ولی به علت پیچیدگیی، باعث می شود که بیماران گاهی دچار سر در گمی شوند . توصیه ما این است که انتخاب نوع عمل را به عهده پزشک معالج بگذارید . پزشکان کلینیک پارسیان با تجربه چندین ساله و با امکانات وسیعی که در دسترس دارند می توانند بهترین شیوه ای را که برای چشم شما مناسب است به شما پیشنهاد کنند . با این حال جهت روشن تر شدن ذهن شما ، مطالبی را در زمینه انتخاب نوع عمل بیان می کنیم.


به طور کلی اعمال لیزر چشم را به دو دسته می توانیم تقسم کنیم: یکی اعمال سطحی (Surface ) و دسته دیگر اعمال عمقی تر.  PRK و ترانس جزء اعمال سطحی و فمتولیزیک و SMILE جزء اعمال عمقی محسوب می شوند. هرکدام از این اعمال مزیتها و اشکالات مربوط به خود را دارند و نمی توان گفت کدام عمل بهترین است. از طرفی نتایج دراز مدت کلیه این اعمال مشابه می باشد. مزیت اعمال سطحی این است که لایه ای (flap) از قرنیه برداشته نمی شود و استحکام قرنیه کمتر دچار آسیب می شود و لذا امنیت دراز مدت این اعمال نسبت به بقیه بالاتر است. ولی اشکال  این اعمال این است که به علت نیاز به ترمیم  قرنیه ، بازگشت  بینایی کند تر بوده و چند روزی بیمار درد و ناراحتی چشم دارد. در شماره های بالا نیز احتمال کدورت قرنیه، هرچند به صورت نادر، وجود دارد.  در اعمال عمقی تر نظیر فمتولیزیک و اسمایل بازگشت بینائی سریعتر و درد و سوزش بعد از عمل کمتر است، ولی به علت برداشته شدن لایه از قرنیه ممکن است استحکام  قرنیه کم شود و به ندرت در دراز مدت اشکالاتی به وجود آید. همچنین ممکن است دز اثر ضربه محکم به چشم، فلپ آسیب ببیند.


در مجموع شما اگر قرنیه نازک دارید و یا در عکسها قرنیه شما مشکوک است، عمل PRK  و ترانس برای شما ارجح است و در این حالت ترانس مزایای بیشتری دارد. ولی اگر قرنیه شما ضخامت کافی دارد، عکسای گرفته شده طبیعی است و شماره چشم شما بالا است عمل فمتولیزیک یا SMILE برای شما ارجح است. اگر کلیه اعمال برای شما قابل انجام باشد بهتر است عمل ترانس را انتخاب کنید، اما اگر به بازگشت سریع بینائی نیاز دارید فمتو یا اسمایل انتخاب مناسبی است. اگر به علت نازکی قرنیه ویا شماره بالا هیچکدام از اعمال فوق برای شما مناسب نیست، گزینه لنزهای داخل چشمی در پیش روی شما است، مشروط بر این که در بررسیها عمق اطاق قدامی چشم شما کافی باشد.


 اعمالی نظیز Customize, Optimize  و Tissue Saving  چه اعمالی هستند و چه رابطه ای با  PRK ، لیزیک و ...  دارند ؟


این تکنیک ها مربوط به مرحله دوم عمل می شوند . ما در مرحله اول از شیوه های PRK ، لیزیک و یا فمتولیزیک استفاده کرده و قرنیه بیمار را برای عمل لیزر آماده می کنیم . در مرحله انجام لیزر نیز ما دارای امکانات ویژه ای نظی رCustomize, Optimize  و Tissue Saving بوده تا بهترین حالت ممکن را در قرنیه ایجاده کرده و اصلاح بینایی و شماره چشم را به نحو مطلوب انجام دهیم.

دیدگاه خود را بنویسید