ما دنیا را برای شما روشن می کنیم

  • info@persianeyeclinic.com
  • 03136620706
ما اینجاییم تا کمک کنیم!

Email: info@PersianEyeClinic.com

 

این بخش برای دریافت سوالات متخصصین و تبادل اطلاعات تخصصی می باشد

  • سایت های مرتبط چشم پزشکی و عمومی
  • وبسایت انجمن چشم پزشکی ایران
  • مرکز تحقیقات چشم
  • محلی برای مشورت و طرح پرسش های متخصصین

طرح سؤال

تور مجازی کلینیک

آدرس ما در گوگل مپ

گرفتن وقت اینترنتی

info@persianeyeclinic.com

پنجشنبه - 12:30 - 7:30

شنبه تا چهارشنبه - 19:30 - 7:30

اصفهان

خیابان میر روبروی بیمه آسیا