اقدامات کلینیک پارسیان جهت پیشگیری از ویروس کرونا

کلینیک چشم پزشکی پارسیان به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا از ابتدای شیوع این بیماری، اقدامات پیشگیرانه ای را آغاز نموده است که برخی از آن ها به قرار زیر است.

  • در دسترس قرار دادن مایع ضدعفونی کننده دست ها برای کلیه مراجعین و پرسنل
  • در دسترس قراردادن ماسک برای کارکنان و مراجعین
  • کنترل ازدحام در کلینیک و قسمت های مختلف آن
  • کاهش فعالیت های کلینیک، چه فعالیت های سرپائی یا اعمال جراحی
  • بهبود وضعیت تهویه مطبوع موجود
  • به حداقل رساندن ارتباطات حضوری بین کارکنان و مراجعین

 

در کتابچه جدید کرونا pdf

دیدگاه خود را بنویسید