دومین جلسه آموزشی FOCUS -PDCA

دومین جلسه آموزشی FOCUS -PDCA

برگزاری دومین جلسه آموزشی FOCUS -PDCA در کلینیک جراحی چشم پارسیان | بیست و یکم مهر ماه

دومین جلسه آموزشی کارگاه ارتقا فرایند به روش FOCUS -PDCA روز شنبه 21 مهرماه راس ساعت ۱۴/۴۵ دقیقه در  طبقه ۳  کلینیک با حضور مسئولان کلیه قسمتها برگزار گردید.

هدف از این جلسه اعتبار بخشی و رفع مشکلات و ایجاد محیطی آرام و رضایت کامل بیماران  می باشد.

تصاویری از این جلسه:

 

دیدگاه خود را بنویسید