انجام فاز اول واکسیناسیون کرونا

انجام فاز اول واکسیناسیون کرونا

فاز اول واکسیناسیون کرونا با تلاش های معاونت محترم درمان و مدیریت محترم کلینیک از هشتم تا دوازدهم اردیبهشت ماه برای کلیه پرسنل کلینیک چشم پزشکی پارسیان انجام شد.

دیدگاه خود را بنویسید