بینایی سنجی

بینایی سنجی

بینایی سنجی (Optometry)

اپتومتری یکی از رشته های وابسته چشم پزشکی است

و کارشناس بینایی سنجی ( اپتومتریست ) ، قسمتی از خدمات چشم پزشکی را به کمک متخصص چشم و گاهی مستقل انجام می دهد.

در کلینیک پارسیان، با همکاری کادر مجرب اپتومتری و اپتومتریست های برگزیده استان، کلیه خدمات بینایی سنجی، چه تشخیصی و چه درمانی انجام می شود.

این خدمات شامل موارد زیر می باشند:

  • اندازه گیری میزان و میدان بینایی
  • اندازه گیری نمره چشم و تجویز عینک های مختلف نظیر یک دید،  چند کانونه و پروگرسیو و نیز عینک کودکان
  • اندازه گیری و تجویز لنزهای تماسی (عینک های نامرئی ) از انواع مختلف نظیر لنزهای نرم، سخت، چندکانونه، هیبریدی، اسکلرال ، مینی اسکلرال و لنزهای تماسی درمانی
  • اندازه گیری و تجویز عینک های دارای پریزم
  • تعیین دید رنگی با استفاده از چارت های استاندارد
  • نصویربرداری های مختلف از کلیه قسمت های چشم
  • تشخیص و درمان تنبلی چشم

دیدگاه خود را بنویسید