سونوگرافی (Sonography)

سونوگرافی (Sonography)

سونوگرافی

نوعی تصویربرداری است که

 

در آن از امواج مافوق صوت برای ایجاد تصویر استفاده می شود. این امواج به نسج و ارگان مورد نظر برخورد کرده و دستگاه با آنالیزر امواج برگشتی از ارگان مورد نظر، طبیعی و غیر طبیعی بودن و نوع آسیب را تشخیص و نمایش می دهد. اصول سونوگرافی شبیه OCT می باشد (به صفحه OCT در سایت ما مراجعه نمایید) ، با این تفاوت که OCT چون خاصیت امواج نوری را دارد از محیط های کدر نمی تواند عبور کند و تنها وقتی استفاده می شود که محیط شفاف باشد. در صورتی که امواج صوتی از محیط ها و بافت های کدر عبور میکنند و برخلاف سی تی اسکن که از اشعه ایکس استفاده می شود و برای بدن انسان مضر است ، سونوگرافی بدون عارضه بوده و حتی در زمان بارداری هم قابل استفاده است.

رزولوشن و قدرت تشخیص سونوگرافی بستگی به طول موج و فرکانس امواج صوتی است که در هر دستگاه استفاده می شود دارد. هر چه طول موج صوت بیشتر باشد ( فرکانس کمتر باشد) قدرت نفوذ امواج بیشترر خواهد بود و نسج های عمقی تری را میتوان بررسی کرد ولی تصاویر بدست آمده دارای رزولوشن کمتری خواهند بود و برعکس هر چه فرکانس بیشتر باشد، قدرت نفوذ کمتر ولی قدرت و دقت تشخیص بیشتر می باشد. بنابراین در چشم پزشکی اگر بخواهیم لایه های عمیق چشم نظیر شبکیه و حدقه چشم را بررسی کنیم از سونوگرافی با فرکانس کمتر و اگر بخواهیم لایه های جلویی چشم نظیر قرنیه، زاویه اطاق قدامی، عدسی و قسمت های قدامی زجاجیه را بررسی کنیم، از پروب صوتی با فرکانس بالاتر (طول موج کمتر) استفاده می کنیم. ضمناً در سونوگرافی شیوه های متفاوت تصویربرداری نظیر A-Scan ، B-Scan یا مخلوطی از آن استفاده می شود.

در گذشته از سونوگرافی A-Scan برای انجام بیومتری در کلیه بیماران استفاده می شد، ولی امروزه شیوه های اپتیکی، جایگزین سونوگرافی شده اند. با اینحال هنوز هم اگر محیط چشم شفاف نباشد، مانند وقتی که آب مروارید غلیظ بوده و یا در زجاجیه خونریزی وجود داشته باشد، برای پریمتری از سونوگرافی A-Scan استفاده می شود . ( به صفحه پریمتری در سایت ما مراجعه نمایید)

در B-Scan ما برشی از نمای آناتومیک چشم را می بینیم، و در  A-Scan ما ارتفاع موج برگشتی از هر نسج را به صورت خط افقی و عمودی، در دو بعد مشاهده می کنیم. ارتفاع قله هر موج مشخصه هرکدام از نسوج چشم می باشد. با توجه به این که در سونوگرافی قسمت های قدامی چشم از دستگاه و پروب با فرکانس بالا استفاده می شود، تصویر آناتومیک خیلی واضحی از این قسمت به دست می آید که به آن اصطلاحاً UBM (اولتراسوند بیو میکروسکوپی) گفته می شود.

در کلینیک پارسیان از دستگاه های مجهز و پیشرفته سونوگرافی با رزولوشن و نفوذ بالا برای تشخیص ضایعات چشمی و نیز انجام  بیومتری استفاده می شود و هر سه نوع تصویربرداری قدامی (UBM)  و خلفی چشم (B-Scan) و نیز بیومتری (A-Scan),  بر اساس نیاز هر بیمار انجام می شود.

دیدگاه خود را بنویسید