خدمات درمانی

معرفی خدمات درمانی کلینیک چشم پزشکی پارسیان

خدمات درمانی اقداماتی هستند که برای درمان بیماری های مختلف چشم انجام می گیرند. این اقدامات می توانند بصورت اعمال جراحی و یا غیر عمال جراحی صورت پذیرند.


@persianeyeclinic

سؤال اضطراری

0313-7178

شماره تماس

پنجشنبه: 12:30 - 7:30

شنبه تا چهارشنبه: 19:30 - 7:30

اصفهان

خیابان میر، روبروی بیمه آسیا