اقدام کلینیک پارسیان جهت دائر نمودن باجه بانک

بانک تجارت

اقدام کلینیک پارسیان جهت دائر نمودن باجه بانک

کلینیک چشم پزشکی پارسیان جهت تسهیل امور مراجعین اقدام به دائر کردن باجه بانک تجارت در کلینیک نموده است. در این راستا مسئولین بانک تجارت از کلینیک بازدید نمودند تا مقدمه ایجاد این باجه فراهم شود.

دیدگاه خود را بنویسید