فلوشیپ جراحی پلاستیک و زیبایی

فلوشیپ (فوق تخصص) جراحی پلاستیک چشم و استرابیسم

عضو هیئت علمی دانشگاه